Unicore Produkcja 4.0.7285

wpis w: Produkcja | 0

Opis zmian do wersji 4.0.7285 z dnia 12.12.2019 r.

Nowe funkcjonalności:

 • Dodana walidacja zbiorcza zaznaczonych na liście skryptów akcji
 • Dodana walidacja zbiorcza zaznaczonych na liście cech skryptowych (akcja widoczna jest tylko jeśli wszystkie zaznaczone cechy są skryptowe
 • Dodany nowy typ indeksu “Oprzyrządowanie”
 • Dodany nowy typ pozycji struktury “Linia oprzyrządowania”
 • Dodany nowy parametr w opcjach widoku “Pokaż kryteria w wierszu filtrowania”, domyślnie jest on włączony
 • Uporządkowane właściwości w zakładkach “Kolumny” i “Opcje” we właściwościach widoku
 • Dodane sprawdzenie czy wskazana w konfiguracji połączenia baza danych pochodzi z Enova, czy Forte
 • Dodane sprawdzenie połączenia do bazy danych przed zapisem konfiguracji
 • Dodane automatyczne tworzenie użytkownika przy pierwszym logowaniu do programu

Zmienione funkcjonalności:

 • Edycja formularzy odbywa się teraz dla zaznaczonego widoku
 • Akcja obiektów biznesowych “Przywróć do ustawień fabrycznych” usuwa teraz widoki dla wszystkich użytkowników
 • Rozliczanie składników zostało przeniesione na formularz pozycji zlecenia
 • Rozliczanie ilości\Oblicz ilości działa teraz tylko dla głównego składnika wyjściowego pozycji zlecenia
 • Dodana akcja “Usuń” w menu kontekstowym tabeli drzewiastej
 • Dodana akcja “Dodaj podrzędny” w menu kontekstowym tabeli drzewiastej
 • Produkt (składnik wyjściowy) jest teraz korzeniem drzewa. Przy dodawaniu materiałów, procesów będą one dodawane jako podrzędne do produktu

Poprawione funkcje:

 • Poprawione nadawanie nazwy pliku przy eksporcie tabeli znajdującej się na formularzu co arkusza kalkulacyjnego

Usunięte funkcje:

 • Narzędzia admina \ Diagnostyka danych