Unicore Produkcja 4.2.7387.2

wpis w: Produkcja | 0

Opis zmian do wersji 4.2.7387.2 z dnia 13.05.2020 r.

Nowe funkcjonalności:

 • Dodane automatyczne rozliczanie procesów nad/podrzędnych
 • Dodany filtr na indeksy produkowane przy wyborze produktu na formularzu struktury
 • Dodana możliwość uwzględnienia poprzednich harmonogramów zgrubnych przy obliczaniu zapotrzebowania na kupowane indeksy produkcyjne
 • Dodany parametr “Sposób grupowania zamówień przy dodawaniu do planu” w ustawieniach planowania
 • Dodany zapis kryterium filtrowania kolumn w wierszu wyszukiwania
 • Dodano możliwość przypięcia kart programu – przypięte karty nie są zastępowane gdy użytkownik wybierze nowy widok oraz są przywracane po ponownym uruchomieniu programu
 • Dodane nieskończone przewijanie osi czasu w widoku harmonogramu APS
 • Dodana edycja właściwości operacji bezpośrednio z poziomu osi czasu w harmonogramie APS
 • Dodany parametr “Zablokuj sortowanie przez kliknięcie w nagłówek kolumny” we właściwościach widoków

Zmienione funkcjonalności:

 • W polach z datą i czasem zmieniono kontrolkę z pola tekstowego z maską na kontrolkę wyboru daty i czasu
 • Zmieniona numeracja wersji aplikacji – od teraz można używać dwóch wersji aplikacji, w których różni się tylko ostatni człon numeru wersji
 • Zmienione pole “Typ przerwy” podczas ustawiania przerwy w harmonogramie APS – lista pobierana jest teraz z kartoteki “Wzorce zdarzeń”
 • Daty rozpoczęcia, zakończenia i termin realizacji domyślnie nie będą ustawione podczas tworzenia pozycji planu produkcji i zlecenia produkcyjnego
 • Przeprojektowane okno “Idź do…” w harmonogramie APS

Poprawione funkcje:

 • Poprawiony wyjątek rzucany przy próbie wstawienia składnika w technologii zlecenia produkcyjnego
 • Poprawiony zapis widoków list wyboru
 • Poprawiony błąd “Deleting DbObject failed” przy zapisie zmian w harmonogramie zgrubnym
 • Poprawione filtrowanie przy pomocy znaków wieloznacznych w wierszu wyszukiwania na listach
 • Poprawione zastępowanie cechy o tym samym kodzie dla innego obiektu podczas importu definicji cechy z pliku XML
 • Poprawione duplikowanie się szablonów obiektów biznesowych
 • Poprawiony brak walidacji unikalności właściwości “Pole” dla filtru zestawu danych
 • Poprawiony błąd biblioteki Renci.SshNet używanej przez MySql
 • Poprawione zwracanie wartości przez cechy globalne
 • Poprawiony brak ikon “Nawigacja” i “Log” na pasku stanu

Usunięte funkcje:

 • Usunięta kartoteka “Typy zdarzeń harmonogramu”