Unicore Produkcja 4.2.7503.3

wpis w: ..., Produkcja | 0

Opis zmian do wersji 4.2.7503.3 z dnia 28.07.2020 r.

Nowe funkcjonalności:

 • Tabela \ Właściwości widoku \ Opcje – dodana możliwość zablokowania sortowania przy kliknięciu w nagłówek kolumny
 • Tabela \ Właściwości widoku \ Opcje – dodana możliwość włączenia automatycznego odświeżania danych po zmianie na innym stanowisku
 • Tabela \ Właściwości widoku \ Opcje – dodana możliwość automatycznego rozwijania wszystkich węzłów drzewa po załadowaniu widoku
 • Tabela przestawna \ Właściwości widoku \ Opcje – dodano parametr “Wzajemna zależność filtrów”
 • Dodana możliwość synchronizacji poszczególnych widoków z szablonu
 • Dodany parametr definicji zlecenia “Wystawiaj dokument przyjęcia przy rejestrowaniu wykonania ostatniego procesu”
 • Dodana obsługa zintegrowanego loginu operatora Enova
 • Dodana możliwość ukrywania zasobów w harmonogramie APS

Zmienione funkcjonalności:

 • Przeniesione filtry nad tabelę zleceń w harmonogramie APS
 • Kalendarz może mieć teraz wiele okresów z różnymi szablonami dostępności zasobów
 • Zmieniona lokalizacja namespace z Unicore.Location na Unicore.Manufacture.Location
 • Zmieniona nazwa tabeli z AlternateItem na SubstituteItem
 • Wydruki bazujące na obiektach i raporty tabelaryczne przeniesione do osobnych widoków
 • Zmieniona obsługa nowego szyfrowania hasła operatora Enova