Pulpit Menedżerski 4.0.7327

Opis zmian do wersji 4.0.7327 z dnia 02.10.2020 r.

Poprawione funkcje:

  • Poprawiony wyjątek “System.InvalidCastException” rzucany po kliknięciu breadcrumbs (niebieski schemat kolorów)
  • Poprawiony zapis ustawienia okna filtrowania dla kolumny tabeli
  • Poprawiony zapis wartości filtru z przecinkiem w treści
  • Poprawiony wyjątek “System.InvalidCastException” rzucany podczas eksportu do Excela gdy użyte jest kolorowanie wierszy
  • Poprawione sugerowanie (na przycisku “Zapisz widok”), że zmiany nie zostały zapisane
  • Poprawione uruchamianie aplikacji w 64 bitach
  • Poprawiona walidacja unikalności właściwości “Pole” dla filtru zestawu danych
  • Poprawiony instalator: dodano bibliotekę Renci.SshNet używaną przez MySQL
  • Poprawione zwracanie wartości przez cechy globalne