Pulpit Menedżerski 4.0.7194

wpis w: Pulpit Menedżerski | 0

Opis zmian do wersji 4.0.7194 z dnia 12.09.2019 r. Nowe funkcjonalności: Zestaw danych – dodany filtr “Nie podobne do”Tabela – okno filtrowania kolumny, dodana pozycja Styl Excela Zmiany funkcjonalności: Kontrolki DevExpress 11.2 => 19.1Parametr filtru “Wielowybór” jest dostępny tylko dla filtrów typu: Należy, Nie należy, Parametr

Pulpit Menedżerski 3.3.7067

Opis zmian do wersji 3.3.7067 z dnia 08.05.2019 r. Nowe funkcjonalności: Tabela, tabela przestawna, raport tabela, raport tabela przestawna – dodana możliwość umieszczenia nagłówka z nazwą raportu, filtrami, własną adnotacją przy wydruku/eksporcie do Excel Zmiany funkcjonalności: .NetFramework 4.0 => 4.7.2

Pulpit Menedżerski 3.2.7004

Opis zmian do wersji 3.2.7004 z dnia 11.02.2019 r. Nowe funkcjonalności: Tabela – możliwość zmiany typu pola kalkulowanego Tabela przestawna – dodany parametr Zablokuj pozycję nagłówków wierszy Ikony kartotek systemowych w nawigacji Widok Zalogowani użytkownicy Kartoteka Użytkownicy dodane akcje: Kopiuj użytkownika, Skopiuj uprawnienia z Kartoteka Role dodana akcja: Kopiuj role Poprawione funkcje: Web: Użytkownik nie będący w roli systemowej może zmienić wartość, wyłączyć filtr administracyjny Web: Po przekroczeniu czasu aktywności sesji program rzuca wyjątek Lista filtra SQL z wielowyborem i zaawansowane wyszukiwaniem się nie wyświetla Web: Wyjątek SQL, jeśli parametr typu data nie ma wprowadzonej wartości Web: Nie wyświetlają się … Continued

Pulpit Menedżerski 3.2.6722

Opis zmian do wersji 3.2.6722 z dnia 01.06.2018 r. Nowa funkcjonalność: Raport tabela – możliwość automatycznego generowania kolumn na podstawie zestawu danych – Właściowści\Opcje\Automatyczne generowanie kolumn Raport tabela – możliwość utworzenia warunku kolorowania dla wszystkich wierszy raportu – Właściwości\Kolorowanie\Wszytkie kolumny Poprawione funkcje: Wyjątek przy aktualizacji bazy danych – ‘Invalid object name Dashboard.PropertyPermission’ Nie wyświetlają się dostępne wartości filtru z zapytania SQL

Pulpit Menedżerski 3.2.6544

Opis zmian do wersji 3.2.6544 z dnia 04.12.2017 r. Nowa funkcjonalność: Wykresy 2D parametr “Automatyczne dopasowanie” Zmiana hasła zalogowanego użytkownika z poziomu narzędzi Ustawienia polityki haseł użytkownika z poziomu narzędzi admina Nowy typ raportu Wskaźnik WEB: Na liście dostępnych raportów został dodany przełącznik pomiędzy widokiem “kafelków”, a wyświetleniem raportów w formie listy. WEB: Tabela, tabela przestawna – obsługa kolumn wyliczanych WEB: Tabela przestawna – obsługa okresów dla pól datowych WEB: Tabela, tabela przestawna – polskie tłumaczenie etykiet WEB: Tabela – przy eksporcie dodana obsługa kolorowania wierszy, wyświetlania podsumowań WEB: Tabela – dodane okno z parametrami eksportu Poprawione funkcje: Przy zrzucie … Continued

Pulpit Menedżerski 3.1.6162

Opis zmian do wersji 3.1.6162 z dnia 14.11.2016 r. Nowa funkcjonalność: Dziennik zmian (changelog) Web: Wyświetlanie wersji aplikacji Web: Obsługa zapytań sql w parametrach Poprawione funkcje: Web: Stronicowanie w raportach Grid i Pivot Web: Obsługa słowników w parametrach Edytor źródła danych, przy walidacji nie były brane wartości parametrów wprowadzone w raporcie Edytor źródła danych, przy walidacji ustawiana domyślna wartość parametru typu Data, DataCzas, jeśli nie została wprowadzona przez użytkownika Błąd zależny od środowiska z nierozwijaniem się list combo np. źródła danych => dostawca Przy zbyt długiej kombinacji nazwy raportu, źródła danych oraz parametru przekraczającej 100 znaków wartości parametrów wprowadzone przez … Continued

Pulpit Menedżerski 3.1.5955

Opis zmian do wersji 3.1.5955 z dnia 21.04.2016 r. Nowa funkcjonalność: Pulpit Menedżerski, wersja Web (beta) Dodany nowy wygląd formularza edycji danych użytkownika Dodano obsługę źródeł danych ODBC Dodana możliwość uruchomienia synchronizacji źródła danych z wiersza poleceń. Dodana obsłucha silnika baz danych PostgreSQL Dodany nowy motyw- Silver Dodano opcję nadpisywania wcześniejszych wersji podczas instalacji Dodano możliwość konfiguracji bazy MySQL Dodana nazwa raportu z menu w prawach do widoków i okien Dodane podpowiedzi składni (Intellisense) w skryptach C# Dodana obsługa silnika baz danych MySQL Dodane wykrywanie architektury systemu podczas instalacji Dodaną wspólną bazę użytkowników dla Pulpitu Menedżerskiego i Unicore Produkcja Poprawione … Continued

Pulpit Menedżerski

Opis zmian do wersji 3.3.7067 z dnia 08.05.2019 r. Nowe funkcjonalności: Tabela, tabela przestawna, raport tabela, raport tabela przestawna – dodana możliwość umieszczenia nagłówka z nazwą raportu, filtrami, własną adnotacją przy wydruku/eksporcie do Excel Poprawione funkcje: Zmiany funkcjonalności: .NetFramework 4.0 => 4.7.2 Opis zmian do wersji 3.2.7004 z dnia 11.02.2019 r. Nowe funkcjonalności: Tabela – możliwość zmiany typu pola kalkulowanego Tabela przestawna – dodany parametr Zablokuj pozycję nagłówków wierszy Ikony kartotek systemowych w nawigacji Widok Zalogowani użytkownicy Kartoteka Użytkownicy dodane akcje: Kopiuj użytkownika, Skopiuj uprawnienia z Kartoteka Role dodana akcja: Kopiuj role Poprawione funkcje: Web: Użytkownik nie będący w roli … Continued